Daniel Andujar – CÀPSULA DE CONFORT

CÀPSULA DE CONFORT

La desestabilització dels esdeveniments recents, l’aïlla- ment social amb greus limitacions de moviment, la hiper- conectivitat de les nostres vigilades càpsules de confort, la suspensió del funcionament habitual de les condicions de vida i de treball de molts i en moltes regions ens ha convertit en veritables cobais humans.

Habitem un immens laboratori que genera dades sobre els fonaments de la nostra civilització, les nostres idees i ideologia, les nostres coses, la filosofia, ètica, economia, psicologia, ciència i art. La vida en el laboratori és, al mateix temps, una privació de llibertat i una insidiosa acceptació de seguretat. Gràcies a una vigilància constant i omnipre- sent, ens sentim segurs. Qualsevol acte d’insubordinació o, fins i tot, la simple desviació respecte a les normes en curs pot ser denunciat i serem condemnats a expulsió o deportació. El silenci és nostre, ja no estem segurs fos.

DANIEL ANDÚJAR

Daniel G. Andújar, (Almoradí, Espanya, 1966) és un artista visual, teòric i activista que treballa i viu a Barcelona. Andújar qüestiona, mitjançant la ironia i la utilització d’estratègies de presentació de les noves tecnologies de la comunicació, les promeses democràtiques i igualitàries d’aquests mitjans i critica la voluntat de control que amaguen darrere de la seva aparent transparència. Partint de la constatació que les noves tecnologies de la comunicació estan transformant la nostra experiència quotidiana, Daniel G. Andújar crea una ficció (Technologies ToThe People, 1996) amb la finalitat de fer-nos prendre consciència de la realitat que ens envolta i de l’engany d’unes promeses de lliure elecció que es converteixen, irremissiblement, en noves formes de control i desigualtat. Membre històric d’irational.org (referent internacional de l’art en la xarxa), fundador de Technologies To The People i director de nombrosos projectes en Internet com art-net-dortmund, e-barcelona.org, e-valencia.org, e-seúl.org, e-sevilla.org, e stuttgart.org, postcapital.org, e-madrid.org, etc. Ha dirigit tallers per a artistes i col·lectius socials en nombrosos països.

danielandujar.org