Espai Obert – Espai expositiu virtual

Aquest és un espai de visita virtual al Festival Panoràmic. Aquí hi podreu veure les creacions fetes pels alumnes dels centres participants i fer un recorregut per la xarxa de l’obra de diferents artistes presents al Panoràmic. Comencem?

VISITA OBERTA AL PANORÀMIC

 

Time On Quaaludes and Red Wine,
d’Anna Galí

 

Spoken PDQ,
de Francesca Steele

 

Here we are,
de Mengwen Cao

 

A la meva habitació | Soy Cámara.
d’Andrés Hispano i Félix Perez-Hita

 

 

Las Muertes Chiquitas,
de Mireia Sallarès
(trailer)

 

 
White noise,
d’Antonie d’Agata
(trailer)

 

 

Entrevista a Mireia Sallarès

 

 

 

Entrevista a Antonie d’Agata

 

VISITA OBERTA A LES CREACIONS DE LA PROPOSTA EDUCATIVA

Espai en construcció. A mesura que rebem les accions fetes als centres educatius, aquest espai creixerà!