Laia Abril – Narrativa, recerca & plataformes

 

NARRATIVA, RECERCA

& PLATAFORMES

 

Dates: 16 i 17 d’octubre, des de les 18h fins a les 21h.

Durada total: 6 hores (dividides en dues sessions de 3h)

Lloc: Espai d’Arts (La Miranda)

Ponent: Laia Abril

LAIA ABRIL

 

Laia Abril [Barcelona, Espanya, 1986] és una artista multidisciplinària que treballa en projectes de recerca relacionats amb la sexualitat, els trastorns alimentaris o la igualtat de gènere a partir de la fotografia, el text, el vídeo i el so. El taller analitzarà el seu projecte fotogràfic On Eating Desorders.

On Eating Desorders és una obra mestra que reuneix passió, compassió, empatia i un fort desig d’explicar una his- tòria de la millor manera possible.

L’obra reconeix i fa visible les restriccions dels dos mitjans que s’hi utilitzen: imatges i paraules. L’autora els fa treballar entre ells, fent que es donin suport mútuament. Les imat-ges i les paraules, per separat, poden mostrar només algu- nes coses. Les paraules ajuden a posar nom als sentiments i les emocions que expressen el rostre de les persones.

 

www.laiaabril.com

*Totes las activitats del Festival estaran subjectes a les normes i recomanacions sanitàries vigents en el moment dels seus desenvolupament.