Open Panoramic

Què és?

Convocatòria oberta a tothom per participar al Festival Panoràmic Granollers. Aquesta convocatòria vol funcionar com un punt de trobada a partir del qual es generi una xarxa d’interacció entre creadors, programadors i públic.

Aquest espai relacional de Panoràmic és el punt de reunió on els creadors, seleccionats per l’equip del festival, mostraran el seu treball en la secció oficial. Així mateix, una selecció d’agents del món de l’art (comissaris, galeristes, directors de centres d’art o tècnics d’arts visuals d’institucions públiques) intercanviaran opinions amb l’objectiu de promoure i divulgar, si s’escau, les creacions audiovisuals d’aquests artistes a través de les seves xarxes o institucions.

 

 

Temàtica

El 20 de juliol de 1969 la tripulació de l’Apolo 11 va trepitjar per primera vegada la Lluna, i Armstrong va fer famosa la frase that’s one small step for a man, one giant leap for mankind. Enguany, el festival Panoràmic Granollers dedica la seva tercera edició a aquesta efemèride, i per extensió a l’exploració dels límits del món(s) conegut(s).

Com a punt de partida suggerim el concepte Última Thule: l’objecte més primitiu i llunyà del sistema solar, identificat a través de la imatge virtual que ens proporciona la sonda  New Horizons, llençada per la NASA el 2006.

Thule és també l’illa que el món clàssic grecollatí considerava l’extrem nord del món, la terra indòmita, la frontera del món conegut, i que al llarg dels temps ha estat font d’inspiració literària, artística i fins i tot política.

Sota el concepte Ultima Thule convidem els artistes a explorar els límits d’allò conegut i desconegut; els horitzons de la matèria i/o del pensament des del terreny de la realitat i/o ficció.

Es podran presentar projectes vinculats amb:

 • Els reptes tecnològics i l’afany de superació.
 • Els paral·lelismes entre la conquesta de l’espai i el colonialisme.
 • Les teories de la conspiració i/ o els fakes.
 • Els simbolismes vinculats a la lluna des de la mitologia i/o el paganisme entre d’altres.
 • La pròpia història de la conquesta de l’espai i com aquesta s’ha volgut explicar al món esborrant, per exemple, el paper de les dones.
 • Com es va normalitzar l’ús dels animals per l’exploració espacial sense cap consciència moral.
 • etc…

 

 

Sobre les obres a presentar

 • Poden participar artistes de totes les nacionalitats.
 • Es presentaran obres en format audiovisual amb una durada màxima de 15 minuts. S’admet també la presentació de webdocs que implícitament tinguin la fotografia i/o el vídeo com a llenguatges narratius principals.
 • Les obres poden estar basades en fotografies, vídeos, textos o infografia, o la hibridació d’algunes o totes les tècniques i poden tenir caràcter documental, experimental o ser un assaig visual.
 • Les obres poden ser una creació col·lectiva o individual.
 • Els autors hauran d’estar en disposició de tots els drets d’autor i exhibició sobre les obres presentades.

 

 

Com participar

Podeu adjuntar les vostres propostes a través d’aquest formulari:

https://form.jotformeu.com/91781583309364

 

 

Termini de presentació de propostes

15 de setembre de 2019.

 

 

Selecció dels projectes

Els criteris de valoració de la comissió seran:

 • La vinculació amb la temàtica conceptual
 • Trajectòria artística
 • La qualitat del projecte específic que es presenta

* La comissio de selecció de la convocatòria estarà formada per l’equip del Festival Panoràmic i per Jesús Vilamajó, coordinador de la convocatòria.

* Es seleccionaran un màxim de 12 obres.

 

 

Exhibició de les obres

Els creadors seleccionats hauran d’estar presents a l’acte, bé físicament, o bé virtualment, a través d’una connexió en directe via Skype, per tal de presentar el seu treball a l’equip d’agents culturals que assistirà convidat al festival. Aquests agents, si s’escau, programaran les obres en els seus espais expositius.

 

 

Remuneració per drets d’exhibició

Els projectes seleccionats rebran pels drets d’exhibició 100 € cadascun (impostos inclosos).

 

 

Sobre els drets

Les obres són propietat dels seus autors, que cediran durant els dies del festival Panoràmic els drets d’exhibició, reproducció i difusió amb l’objectiu de promoure el festival, ja sigui via Internet, premsa, mitjans audiovisuals i/o qualsevol altre material promocional.

En el cas que alguna de les obres estigui sota l’empara de la societat general d’autors de qualsevol país, o tingui alguna mena de restricció pel que fa a la difusió pública, s’haurà de comunicar explícitament en l’apartat corresponent de la fitxa d’inscripció.

 

 

L’acceptació de les bases

L’organització del festival es reserva el dret a resoldre, en la forma que consideri oportuna, qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. En cas de desavinences insalvables amb alguna obra o autor seleccionat, el festival es reserva el dret a retirar l’obra de la programació de Panoràmic 2019. La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

color
http://panoramicgranollers.cat/wp-content/themes/carbon/
http://panoramicgranollers.cat/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/usr/home/panoramicgranollers.cat/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
ca