ARNAU GONZÀLES VILALTA

`

ARNAU GONZÀLES VILALTA

Arnau Gonzàlez i Vilalta [Barcelona, Espanya, 1980] és doctor en Història i professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha centrat les seves principals investigacions en diferents aspectes del nacionalisme català del període 1931-1945. Així, al marge d’articles i participacions en congressos, ha publicat, entre d’altres, els llibres La nació imaginada. Els fonaments dels Països Catalans (1931-1939), Els diputats de Catalunya a les Corts Constituents (1931-1933), La irrupció de la dona en el catalanisme (1931-1936), La creació del mite Companys. El 6 d’octubre i la defensa de Companys per Ossorio y Gallardo, Un catalanófilo de Madrid. Epistolario catalán de Ángel Ossorio y Gallardo, Els diputats catalans a les Corts republicanes (1933-1939) i Cataluña bajo vigilancia. El Consulado italiano y el Fascio de Barcelona (1930-1943).