Alicia Kopf: Intimitat especulativa. Afectes espacials

L’escriptora i artista visual Alicia Kopf impartirà un taller on proposarà un apropament especulatiu a la idea d’intimitat i amor a partir de l’anàlisi de certs motius visuals del cinema de ciència ficció com a lloc de projecció d’un desig sempre situat al futur i, paradoxalment, poblat de fantasmes del present.

Alícia Kopf proposarà exercisis visuals i narratius a partir de l’anàlisi i la reconfiguració d’aquest material visual així com el diàleg amb entitats no humanes (bots).

Alicia Kopf

Aquesta activitat s’ha vist modificada a conseqüpencia de la vaga del dia 18.

El Workshop de l’Alicia Kopf passa a ser de 3 hores i es farà integrament el dijous 17 d’octubre de 16 a 19h.

Espai: Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia dirigida a artistes, estudiants i amants de la fotografia i les arts visuals