CÀPSULA DE CONFORT – Daniel G. Andújar

Conferència Càpsula de confort: Divendres 16 d’octubre 2020, a les 18.30h
Espai: Plató del Centre Audiovisual de Roca Umbert.

Projecció: Dijous 15 d’octubre (18.30 h.)

Divendres 16 d’octubre (18.30 i 19.30 h.)

Dissabte 17 d’octubre (18.30 h.)

CÀPSULA DE CONFORT

Càpsula de confort és una mostra de la desestabilització de la societat a partir dels esdeveniments recents i de l’aïllament a causa de les limitacions de moviment. Mostra la hiperconnectivitat de les nostres càpsules de confort constantment controlades, després de la suspensió del funcionament habitual de les condicions de vida i de treball de moltes persones, cosa que ens ha convertit en veritables cobais humans.

Habitem un laboratori immens que genera dades sobre els fonaments de la nostra civilització, la nostra ideologia, els nostres objectes, la filosofia, l’ètica, l’economia, la psicologia, la ciència i l’art. La vida al laboratori és una privació de llibertat i una insidiosa acceptació de seguretat on, gràcies a una vigilància constant i omnipresent, ens sentim segurs. Qualsevol mostra d’insubordinació o, fins i tot, la simple desviació respecte a les normes establertes poden ser denunciades i podem ser condemnats a l’expulsió o la deportació.

 

Càpsula de confort és un projecte coproduït per Festival Panoràmic i MAC, Mercat Audiovisual de Catalunya.

DANIEL G. ANDÚJAR

Daniel G. Andújar [Almoradí, Espanya, 1966] és un artista visual, teòric i activista que treballa i viu a Barcelona. Andújar qüestiona, mitjançant la ironia i la utilització d’estratègies de presentació de les noves tecnologies de la comunicació, les promeses democràtiques i igualitàries d’aquests mit- jans i critica la voluntat de control que amaguen darrere de la seva aparent transparència.

Partint de la constatació que les noves tecnologies de la comunicació estan transformant la nostra experiència quotidiana, Daniel G. Andújar crea una ficció (Technologies To The People, 1996) amb la finalitat de fer-nos prendre cons- ciència de la realitat que ens envolta i de l’engany d’unes promeses de lliure elecció que es converteixen, irremissiblement, en noves formes de control i desigualtat.

danielandujar.org