Florencia Aliberti – Internet, l’arxiu infinit.

 

 

 

INTERNET, L’ARXIU INFINIT.

Taller de found footage i apropiació audiovisual. El taller s’orienta a l’exploració de metodologies de reapropiació, centrades en el context d’Internet en dos moments de treball. En primer lloc, es realitzarà un recorregut al llarg de diferents pràctiques contemporànies de found footage per analitzar i reflexionar sobre el muntatge com a operació de resignificació. En segon lloc, es realitzarà una peça col·lectiva a partir d’imatges d’arxiu. 

Dates: 15 d’Octubre des de les 17h fins a les 19h; 17 d’Octubre des de les 11h fins a les 15h.

Durada total: 6 hores (dividides en dues sessions de 3h)

Lloc: Espai d’Arts – Sala La Miranda

Ponent: Florencia Aliberti

 

FLORENCIA ALIBERTI

Florencia Aliberti [Buenos Aires, Argentina, 1986] és una artista que treballa a través de l’apropiació i la reutilització d’imatges amb finalitats creatives. Aquesta és una pràctica de llarga tradició en el cinema i el vídeo experimental.

La qüestió del reciclatge d’imatges es presenta de manera ineludible a l’era digital, on l’hiperproducció de continguts mostra una nova dimensió d’aquestes pràctiques.
Resituar les imatges en un nou context narratiu obre la possibilitat de fer una relectura crítica de les imatges i dels arxius que les contenen.

 

florencia-aliberti

*Totes las activitats del Festival estaran subjectes a les normes i recomanacions sanitàries vigents en el moment dels seus desenvolupament.