LLARGMETRATGES

Cinema al Centre Cultural de Granollers

Programació a càrrec del festival Panoràmic

Els llarmetratges es podran veure al Centre Cultural de Granollers, entre els dies 21 i 26 de novembre de 2017

Cuadecuc-Vampir (1970)
Director: Pere Portabella (Figueres, 1929)
Durada: 67’

The Family Album (1986)
Director: Alan Berliner (New York, 1956)
Durada: 60’

Tren de sombras (1997)
Director: José Luís Guerín
Durada: 88’

Who Are You, Polly Maggoo? (1966)
Director: William Klein (New York, 1956)
Durada: 105’ (versío original en francès)

Programació cinematogràfica seleccionada pel Cine Club Associació Cultural de Granollers

La ventana indiscreta (1954)
Director: Alfred Hitchcock
Durada: 110’

Su mejor historia (2016)
Director: Lone Scherfig
Duració: 117’

La primera edició del festival Panoràmic es dedica al film still.

El film still, o la foto fixa o imatge promocional d’una pel·lícula, ha tingut una evident influència en l’art contemporani, ja que ha revitalitzat la tradició dels tableaux vivants a la vegada que l’ha subvertit, perquè és en el film still on els tableaux vivants buscaven dignificar la fotografia per apropar-la a l’escenografia teatral i a la pintura, per petrificar l’instant.

La fotografia contemporània, en acostar-se al film still, busca en la imatge fixa una mena de narració, o una sensació, que ens mou a imaginar què ha passat abans o què succeirà tot seguit, i que proporciona a la ment de l’espectador “imatges” dins la imatge, que fan d’aquestes fotografies quelcom molt allunyat de la pintura i proper, en canvi, a la instantània.

Aquesta immersió en l’estètica i el gest de les ficcions en pantalla, sumada al gust pel fake i el transvestisme (de mitjans i disciplines), ha convertit el film still en un dels eixos més significatius de l’art postmodern i ha desdibuixat definitivament els límits entre la publicitat, el cinema i l’art contemporani.

Andrés Hispano