FLORENCE GIRARDEAU

Florence Girardeau és una artista francesa, nascuda el 1980. Ha estudiat art a París. Desenvolupa una pràctica multidisciplinària i la seva obra ha estat mostrada en exposicions i festivals de França, Espanya, Bèlgica, Suïssa, Estònia, Japó, Corea, entre d’altres. La concepció de les seves obres té com a objectiu desviar un suposat punt de vista i pensar en el marge. La seva pràctica artística qüestiona els processos de percepció, des de l’innat a l’adquirit, del cos físic i els seus sentits fins a l’activació de la memòria animal o cultural. Les obres posen la percepció corporal davant l’espai, el territori i l’arquitectura. De la seva obra emergeix una raresa inquietant i planteja idees d’absència, de desaparició, d’una temporalitat alterada.

IMG_20210101_185549_CORTADA