LLUÍS ESTOPIÑAN

Lluís Estopiñan és un artista visual català que centra el seu treball en temes relacionats amb la memòria i la identitat i que parteix, sovint, de material fotogràfic anònim antic que intervé, recontextualiza i dota de nous significats. En els seus treballs busca combinar reflexió i emoció. 

Graduat per l’Escola Massana a finals dels anys vuitanta, des d’aleshores ha treballat sempre en pintura, instal·lacions artístiques i fotografia, que ha anat exposant en galeries, museus i centres d’art de Catalunya i Espanya, però també de Japó, França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Estats Units, Argentina, Colòmbia o Mèxic.

estopinyan.com

Foto Lluís Estopiñan