VISIONATS A LA CAPELLA, BARCELONA | 28.10.2022

Comissari

David Pujadó

David Pujadó. Nascut a Barcelona i establert a Belgrad des del 2013 on dirigeix Бартcелона koncept, una plataforma fotogràfica que ja ha organitzat més de 80 exposicions i esdeveniments. El 2015 va fundar Belgrade Photo Month, una mostra, anual dedicada a l’exhibició i promoció de la fotografia a Belgrad, des del 2022 bianual. El 2022 ha fundat la Belgrade Photo Book Week, que s’ha realitzat, per primer cop, al maig del 2022.
Des del 2021 comissari i coordinador de la Mostra de Cinema Català a Sèrbia, primera edició, dedicada a la promoció del cinema català a Sèrbia, organitzar per l’Institut Ramon Llull.
Des del 2022 col·laboració amb el Balkan Biskop, de la Fundació Sasa Marceta amb l’objectiu d’intercanvi d’artistes visuals entre Sèrbia i Espanya.

visionat

Julia Gaisbacher

Julia Gaisbacher és una artista i fotògrafa, nascuda a Grambach, prop de Graz (AT). Viu i treballa a Viena (AT). Julia va estudiar Història de l’Art (M.A.) a la Universitat de Graz (AT) i Treball / Escultura tridimensional a l’Acadèmia de Belles Arts de Dresden (DE) i a l’Escola d’Arts LUCA, Brussel·les (BE). Va ser estudiant de màster del Prof. Martin Honert a l’Acadèmia de Belles Arts de Dresden.

Ha rebut el Premi Theodor-Körner-Fond d’Art Visual (2021), una Beca Estatal de Fotografia de la Cancelleria Federal de la República d’Àustria (2020), un Premi Adquisició en el marc del “Premi d’Art Visual Contemporani de l’Estat”. of Styria” (2019), l’Erste Bank ExtraVALUE Recognition Art Award (2018) i el Premi de Promoció de Fotografia de la Ciutat de Graz (2016). La seva obra s’ha mostrat a nivell nacional i internacional i forma part de diverses col·leccions públiques i privades.

En el seu treball, Julia s’interessa per les complexes interrelacions entre les convencions socials a l’espai públic, l’arquitectura i la representació individual en diversos mitjans. Els temes que tracta recentment se situen al voltant de les qüestions de l’habitatge, l’espai públic i privat: qui té el poder de decidir sobre això i quina justícia o injustícia social es pot veure a través d’això? En la seva pràctica, la imatge fotogràfica digital és el punt de partida, mentre que l’experimentació amb tècniques d’impressió i la realització d’investigacions produeixen el material de suport. La culminació del procés són instal·lacions que combinen imatges bidimensionals amb objectes tridimensionals.

visionat

Mihovil Nakic

Mihovil Nakic és un fotògraf de Belgrad, Sèrbia. El seu treball gira al voltant de la filosofia i la història de l’entorn construït, les estructures de poder subjacents i com configuren les percepcions de la realitat de les societats. Procedent del món de les tecnologies de la informació i de les grans empreses, va recórrer a la fotografia com a mitjà perquè és alhora un document i obert a la interpretació, però al mateix temps també és el nucli de les estratègies publicitàries i propagandístiques actuals.

La pràctica empresarial contemporània mira les persones i la societat a través de models abstractes. És una manera de mitigar els efectes negatius de les emocions humanes bàsiques sobre la presa de decisions i la productivitat. El benefici és l’objectiu final i el capital és la mesura definitiva del valor en una societat governada únicament pel capitalisme de lliure mercat. Al mateix temps, se’ls ofereix a la gent imatges idealitzades de prosperitat: somnis prefabricats del futur. Buscant l’estètica dins de les realitats cosificades corporatives i institucionals, Mihovil Nakic busca maneres de sortir del bucle de retroalimentació de la influència del capital.

L’entorn urbà és l’espai d’interessos superposats del capital i de la societat. Utilitzant el barri de luxe emergent de Belgrad com a arquetip, la seva primera exposició individual “Building Images” (part del festival fotogràfic Vizualizator, Belgrad 2021) va explorar aspectes tant ocults com visibles de la transformació de l’espai urbà. Buscant revelar capes invisibles de poder i significat, va retratar veritats i realitats unides en aquest paisatge transformador. Actualment, Mihovil Nakic està matriculat com a estudiant de grau a la Royal Academy of Arts de La Haia i ha participat en diversos tallers i cursos internacionals els darrers anys.

visionat

Siniša Vlajković

Siniša Vlajković va néixer a Belgrad, Sèrbia l’any 1969. Després d’obtenir un màster en Planificació Regional per la Universitat de Belgrad, va passar al disseny gràfic i la publicitat i, posteriorment, va treballar com a director d’art per a les principals agències de comunicació a Belgrad, Londres, Beirut i Dubai. i Abu Dhabi. Paral·lelament, va participar activament en una sèrie de projectes fotogràfics personals, documentant les seves impressions sobre l’Orient Mitjà i els Balcans. L’obra resultant s’ha exposat internacionalment i s’ha presentat al llibre ‘Anacròniques 1995-2020’, publicat l’any 2021, així com a nombroses publicacions de gran prestigi. És membre de l’Associació d’Artistes i Dissenyadors Aplicats de Sèrbia (ULUPUDS) i comissari del Mes de la Fotografia de Belgrad.