OPEN PANORÀMIC 2022

Convocatòria oberta destinada a creadors nacionals que treballin amb càpsules audiovisuals per participar al festival Panoràmic Granollers

Aquesta convocatòria s’articula com un punt de trobada a partir del qual es genera una xarxa d’interacció entre creadors, programadors i públic.

Aquest espai relacional del Panoràmic permet als creadors, seleccionats per l’equip del festival, mostrar el seu treball en la secció oficial. Així mateix, el festival convida a diversos agents del món de l’art (comissaris, galeristes, directors de centres d’art o tècnics d’arts visuals d’institucions públiques o privades) que intercanviaran opinions amb l’objectiu de promoure i divulgar, si s’escau, les creacions audiovisuals d’aquests artistes a través de les seves xarxes o institucions.

Aquesta edició de l’Open Panoràmic estarà coordinada per la comissària Pilar Cruz.

Temàtica

El Panoràmic Granollers és el festival de “cinema, fotografia i més” que explora la relació entre el cinema i la fotografia, i promou i incentiva la investigació de nous llenguatges i narratives audiovisuals. Cada edició reflexiona sobre una temàtica a través de la imatge.
Aquesta serà la sisena edició del festival i la temàtica està vinculada al concepte “El quart paisatge”.
Entenem el primer paisatge com el que es presenta davant la nostra vista, degudament emmarcat (finestra, marc o pantalla) i hàbitat, és a dir, posseït i passejat. El segon paisatge seria el colonial, idealitzat, exòtic, el descobert com a ‘natura’ en terres llunyanes després d’haver ‘ordenat’ i humiliat el nostre, el civilitzat. Ja no veiem què tenim al davant, sinó una idealització d’aquest. El tercer paisatge és el que, aquí o allà, no consta com a rendible: ni és hort, ni hàbitat ni ‘paisatge’ on posar la vista. Un territori indefinit sense capacitat simbòlica, és espai de buit, de trànsit i realitats fugaces (mercats, esdeveniments, fires).
El quart paisatge seria doncs el que ha estat suplantat. Es tractaria d’espais devastats (per l’acció de l’home o les catàstrofes), artificials, recreats (Parcs temàtics, Diorames) o iconitzats fins a la seva dissolució com a realitat (postal turística), els videojocs, entorns virtuals…

Fem una crida als creadors que treballen sobre la idea de quart paisatge des de les perspectives més diverses: l’ecologia, la natura, la investigació científica, els animals domèstics, la indústria alimentària, el maltractament animal, etc. però també els metaversos i/o les recreacions virtuals.

Dotació econòmica
1.000 €

Deadline
30 de maig de 2022 a les 23:59h