Revolutionary Arkive i Mnemosyne 2.0

A càrrec de Pilar Rosado

L’augment de la capacitat de computació i l’ús de xarxes neuronals convolucionals (CNN – Convolutional Neural Networks, una classe de xarxa neuronal profunda comunament aplicada en l’anàlisi d’imatges) han afavorit i accelerat el desenvolupament de nous escenaris que possibiliten l’accés a grans quantitats d’imatges.

Les exposicions “Revolutionary Arkive: The eye-machine is watching” (2018) I “Mnemosyne 2.0: Cartografies computacionals de la memòria visual” (2019) de Pilar Rosado, apunten a l’íntima interrelació entre la producció d’imatges, la iconicitat i la cultura. La genealogia d’aquests interessos es remunta a l’historiador de l’art I la cultura Aby Warburg (1866-1929) qui, amb el seu Atles Mnemosyne, format per una col·lecció d’imatges i escàs text, pretenia narrar la història de la memòria de la civilització europea, considerant que les imatges per si mateixes i en la seva relació mútua generen un espai de pensament. En aquest sentit, les instal·lacions es poden veure com un exercici de reposicionament de les idees de Warburg utilitzant eines de segle XXI (CNN, ResNet-50 i algoritmes com t-SNE) amb l’objectiu d’ampliar el debat sobre les nocions de patrimoni visual col·lectiu i el seu paper en la cultura. A les exposicions presentades, la possibilitat d’abastar el contingut visual total d’una col·lecció ens permet considerar una informació a la qual no tindríem accés analitzant només les parts, a més, s’estableix un diàleg de cocreació en què se superposen els estereotips visuals de l’autora amb els patrons visuals que detecta l’algoritme en els grans grups de fotografies analitzats. Aquestes metodologies, que anticipen els arxius fotogràfics del futur, ens obren noves vies per al diàleg amb el passat i prometen il·luminar molts aspectes de la història i evolució de les imatges.

Fitxa tècnica

L’exposició s’articula en una projecció i uns vinils de gran format.  Es necessita un espai
mínim de 2×2 metres  per a la projecció del vídeo i uns 8 metres de paret lineal per a les fotografies.

Cada imatge mesura 2×2 metres i com a mínim, el projecte expositiu s’explica amb 4 d’aquestes imatges. Si l’espai és gran i ampli, se’n poden mostrar més.

Requeriments de muntatge:

  • 1 Projector
Proposta educativa

La proposta educativa esta adreçada a ESO, Batxillerats i altres entorns educatius i la dinamitza l’Eixida.

Pren la forma d’un “Dispositiu Pedagògic” que:

  • Ofereix un itinerari educatiu amb diversos moments (descoberta i estimulació, acció creativa, visita-conversa i tancament i valoració) que suposen una experiència d’interacció amb les exposicions.

  • Parteix de les potencialitats de l’art com a motor de l’aprenentatge i de les capacitats expressives de les persones.

  • És flexible i adaptable a les necessitats de cada context i als interessos de cada grup.

  • Combina sessions virtuals i presencials i en es rep el suport i l’acompanyament de l’equip educatiu del Panoràmic.

 
Per a qualsevol dubte, no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres: contacte@panoramicgranollers.cat

Programació

27-30 sept 2018 Panoràmic CAM-Centre d’Arts en moviment, Granollers.

21 agost-13 sept 2020 Festival Eufònic, Lo pati, Centre d’Art Terres de l’Ebre.
Amposta.

11-14 febrer 2021 Festival Eufònic Urbà, Santa Mònica, Claustre Max Cahner,
Barcelona.

Pilar Rosado

Pilar Rosado [Sant Boi del Llobregat, Barcelona, 1965] és artista, docent i investigadora. Llicenciada en Biologia i doctora en Belles Arts, ha publicat diversos assaigs sobre l’aplicació de models de visió artificial per a l’anàlisi de grans col·leccions d’imatges, que proporcionen punts de vista alternatius per a la reflexió i que qüestionen les convencions de la nostra mirada. En la seva pràctica artística explora qüestions polítiques que es poden abordar des de la imatge i que impliquen a les tecnologies d’aprenentatge automàtic, com la gestió de la informació en els arxius visuals de el futur, la revisió de la memòria col·lectiva o la creativitat artificial.

pilarrosado.eu